Her er Romsdalsgårdene

Monsås Gård

Overnatting, hageopplevelse, fjellguiding.

 

Woldstad Gard

Selskapslokale, gardsbutikk, gardsmiljø.

Lensmansgarden

Overnatting, fjordfiske, selskapslokale.

 

Eldhuset Devold

Selskapslokale, laksefiske, kulturformidling.

Vingården Tuen

Vinbonde, vinsmaking, vinforedrag.

 

Rosvang Gaard

Hotell, restaurant, aktiv sauegård.